Srbija na putu ka EU i Rusija, S. Djukic i B. Varga, Evropski pokret u Srbiji, 2017. 

“Srbija na putu ka EU i Rusija”, S. Djukic i B. Varga, Spoljnopoliticke sveske Evropskog pokreta u Srbiji, Drugi broj za 2017.

 

Srbija na putu ka EU i Rusija

 

Link za PDF: http://www.emins.org/uploads/useruploads/forum-mo/spoljnopoliticke-sveske-02-2017.pdf

 

Drugi broj 2017 – Srbija na putu ka EU i Rusija – Iako država Srbija nema jasno utvrđenu i u Narodnoj skupštini usvojenu Spoljnopolitičku strategiju, od raspada Državne zajednice Srbije i Crne Gore Beograd se opredelio za politiku „i Brisel, i Moskva“, odnosno za članstvo u EU i, istovremeno, za strateško partnerstvo sa Ruskom Federacijom. Vlada Republike Srbije, od potpisivanja Briselskog sporazuma 2013. godine, ipak daje spoljnopolitički prioritet evrointegracijama. Međutim, u pregovaračkom procesu, od 35 poglavlja postoje neka u kojima saradnja Srbije sa Rusijom može da uspori proces, ili čak zakoči integraciju Beograda u EU. kako se u ovim oblastima razvijaju odnosi Srbije sa Ruskom Federacijom i u kom pravcu će se oni nadalje odvijati u kontekstu promena u EU, stvaranja novih saveza Rusije i njenih strateških partnera i rastućom ulogom Kine i Turske na prostoru Zapadnog Balkana.

Share this post