Politology-portfolio

Books/Publications:

–Đukić, S, Varga, B. (ed.) (2019), Rusija i Balkan – Ekspanzija i potiskivanje, Spoljnopolitičke sveske br.2, Beograd: Evropski pokret u Srbiji/Forum za međunarodne odnose, (science research, e-edition), 47 str; ISBN 978-86-80046-62-4,

–Varga, B. (2018), Populizam, direktna demokratija i tiranija većine, Novi Sad: Vojvođanska politikološka asocijacija, (science research), 186 str; ISBN 978-86-89611-07-6,

–Đukić, S, Varga, B. (ed.) (2017), Srbija na putu ka EU i Rusija, Spoljnopolitičke sveske br.2, Beograd: Evropski pokret u Srbiji/Forum za međunarodne odnose, (science research, e-edition), 24 str; ISBN 978-86-80046-27-3 296656391,

–Varga, B. (2015), Evropa posle Majdana, Novi Sad: Studentski kulturni centar Novi Sad, (journalistic analysis), 188 str; ISBN 978-86-6285-032-4; COBISS.SR-ID 296656391,

–Varga, B. (2013), Od “šarenih revolucija” do Anonimusa, Novi Sad: Vojvođanska politikološka asocijacija, (science research), 192 str; ISBN 978-86-89611-02-1; COBISS.SR-ID 280288519,

–Varga, B. (2013), Farbanje demokratije, Beograd: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, (journalistic analysis), 185 str; ISBN 978-86-7208-190-9; COBISS.SR-ID 202358540,

–Varga, B. (2012),“Izborne revolucije” u bivšim socijalističkim državama, Novi Sad: Vojvođanska akademija nauka i umetnosti, (PhD science research), 389 str; ISBN 978-86-85889-44-8; COBISS.SR-ID 275443463,

–Varga, B. (2007), Putin i baršunasta gerila, Beograd: Vreme, (journalistic analysis), 240 str; ISBN 978-86-902509-8-1; COBISS.SR-ID 144233228.

 

!! UNFINISHED LIST!!

 Science articles:

–Varga, B., “Odnos nivoa slobode medija i stanja političkog režima u državama na prostoru bivše Jugoslavije u periodu 1990–2012. godine”, u: Valić Nedeljković D, Knežević N, Gruhonjić D (ur.), Uloga medija u normalizaciji odnosa na Zapadnom Balkanu 2, Novi Sad: Filozofski fakultet, 2015: 55–66 : ISBN 978-86-6065-317-0;  COBISS.SR-ID 296628743; UDK   342.727:316.774(497)”1990/2012″,

–Varga, B., “’Talasi nasilja’ u Vojvodini – eskalacija etničkog nacionalizma u ekstremizam”, Politikon, Br.10, VPA, 2015: 89–108; ISSN 2217-883X; COBISS.SR-ID 270430471; UDC 316.624(497.113), UDC 343.54(497.113),

–Варга, Б., “Насильні депортації греко-католиків українців-русинів зі Східної Хорватії 1991-92 рр:  Хронологія відображення трагедії в пресі та судовий епілог”, u: Ключковська, І. (ред.), Збірник матеріалів з Четвертої міжнародної науково-практичної конференції Світове українство як чинник утвердження держави України у міжнародній спільноті”, Львів (Україна): Видавництво Львівської політехніки, 23-24 серпня 2013: 393–399; ISBN 978-617-607-463-2; za ceo zbornik radova UDC 94(477)(063) + 37014(063),

–Варґа, Б., “Материял за виробок стратеґиї информованя на руским язику”, u: Тамаш, Ю., Катона, М. (ред.), Национална стратеґия Руснацох по 2020. рок, Руски Керестур: Национални совит рускей националней меншини, 2013: 145–155; ISBN 978-86-7105-269-6; COBISS.SR-ID 279616775,

–Varga, B., “Demokratizacija i pravoslavlje – ne više od izborne demokratije”, Politikon, Br.5, VPA, (drugi deo), 2013: 52–70; ISSN 2217-883X; COBISS.SR-ID 270430471; UDC 271.222(497.11), UDC 321.7(497.11),

–Varga, B., “Demokratizacija i pravoslavlje – ne više od izborne demokratije”, Politikon, Br.4, VPA, (prvi deo), 2013: 90–105; ISSN 2217-883X; COBISS.SR-ID 270430471; UDC 271.222(497.11), UDC 321.7(497.11),

–Varga, B., “Da li ‘beli protesti’ i ‘arapsko proleće’ imaju veze sa ‘izbornim revolucijama’?”, Politikon, Br.2, VPA, Novi Sad, jul 2012: 56–72; ISSN 2217-883X; COBISS.SR-ID 270430471; UDC 323.2(470),

–Varga, B., “’Izborne revolucije’ i ‘arapsko proleće’ – ‘četvrti talas’” demokratizacije?”, Politikon, Br.1, VPA, Novi Sad, mart 2012: 119–132; ISSN 2217-883X; COBISS.SR-ID 270430471; UDC 323.2(100).

–Варґа, Б., Зазуляк, М., Надь, С., Надь, Ц., “Робота у домену рускей култури: стан на 2011. рок”, u: Тамаш, Ю., Варґа, Б. (ред.), Зборнїк роботох зоз першей студентскей науковей конференциї “Улога младих у розвою рускей заєднїци у Войводини”, у Новим Садзе, 21. априла 2012, НВУ “Руске слово”, Нови Сад: Филозофски факултет Универзитета у Новим Садзе (Оддзелєнє за русинистику), 2013: 71–91; ISBN 978-86-7105-265-8; COBISS.SR-ID 278600455; UDC 316(=161.2), UDC(497.11):331.103.1,

–Варґа, Б.,“40. рочнїца младежского часописа МАК: початки и сучасносц 1972–2012. рок”, u: Тамаш, Ю., Варґа, Б. (ред.), Зборнїк роботох зоз першей студентскей науковей конференциї “Улога младих у розвою рускей заєднїци у Войводини”, у Новим Садзе, 21. априла 2012, НВУ “Руске слово”, Нови Сад: Филозофски факултет Универзитета у Новим Садзе (Оддзелєнє за русинистику), 2013: 93–119; ISBN 978-86-7105-265-8; COBISS.SR-ID 278600455; UDC 050(=161.2), UDC(497.11)“1972-2012”,

– Varga, B., “Jogurt na ‘baršunastoj revoluciji’“, u: Slobodan Budakov (ur.), “Jogurt revolucija” 1988: Vojvodina od Ustava do Statuta, Novi Sad: Vojvođanski klub, Agencija “MiR”, 2009: 103–114; ISBN 978-86-82295-13-6; COBISS.SR-ID 240121863,

–Varga, B., “Vojvodina: multikulturalnost i građanskost”, u: Domonji P. (ur.), Multietnički identitet Vojvodine: Izazovi u 2007-08, Helsinške sveske br. 27, Beograd: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, 2008: 202–205; ISBN 978-86-7208-150-3; COBISS.SR-ID 151565836.

 

Courses:

–Varga, B., “Direktna demokratija – između prakse i utopije”, gostujuće predavanje za kurs “Interkulturalno razumevanje, ljudska prava i pomirenje” u organizaciji Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji i Fakulteta za pravne i poslovne studije “Dr Lazar Vrkatić”, Novi Sad, izložena 10. maja 2014. godine,

–Varga, B., “’Kriza’ multikulturalizma u Srbiji – ‘manjinski nacionalizam’”, gostujuće predavanje za kurs “Interkulturalno razumevanje, ljudska prava i pomirenje” u organizaciji Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji i Fakulteta za pravne i poslovne studije “Dr Lazar Vrkatić”, Novi Sad, izložena 12. januara, 22. juna i 2. novembra 2013. godine,

–Varga, B., “’Arapsko proleće’ – islam i demokratizacija“, gostujuće predavanje izloženo na seminaru “Mladi kao faktor promena u Sandžaku/Reach Out Sandžak Youth Driven Media Campaign“ u Novom Pazaru 27. januara 2013. godine, u organizaciji Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji i Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji.

 

!! UNFINISHED LIST!!

Conferences and Meetings:

–Varga, B., “The Anonymous and Whistleblowers – Recaliming Democracy and Radical Transparency”, abstract i učešće na Osmoj međunarodnom interdisciplinarnom naučnom simpozijumu „Susreti kultura“, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 1–2. decembra 2014. godine,

– Varga, B., “Odnos nivoa slobode medija i stanja političkog režima u državama na prostoru bivše Jugoslavije u periodu 1990–2012. godine”, abstract i učešće na Međunarodnoj naučnoj konferenciji „Uloga medija u normalizaciji odnosa na Zapadnom Balkanu“, Odsek za medijske studije, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 23. maja 2014. godine,

–“’Bezbednost’ i jedinstvo”, Politika otvorenih vrata – otvorena vrata omladinskog evroatlantskog foruma, konferencija (organizacija Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji), Novi Sad, Skuptina APV, 2014,

–“’Popravljanje’” demokratije – lanac solidarnosti: pokret Okupiraj, uzbunjivači i Anonimusi”, Od proletarijata do prekarijata –Fleksibilizacijazaposlenih i mladih, ludizam, populizam i marginalizacija sindikata (Okrugli sto u organizaciji VPA), Novi Sad, 24. decembar 2013. godine,

– “Ekonomski rast i tranzicija prema autoritarizmu”, Šta nam donosi treći Putinov mandat?, tribina (organizacija: Institut za evropske studije), Beograd, IES, 14. jun 2012,

–“’Bezbednost’ i jedinstvo”, Politika otvorenih vrata – otvorena vrata omladinskog evroatlantskog foruma, konferencija (organizacija: VPA i Centar za politiku i evroatlantsko partnerstvo), Novi Sad, Master Centar, 7. oktobar 2011,

–“SSSR ili kako se srušio komunizam”, Totalitarni režimi –  pogled iznutra i spolja, tribina: Festival o ljudskim pravima VIVISECTfest (organizacija: NVO Vojvođanka), Novi Sad, SPENS, 11. decembar 2008,

–“Geopolitička situacija posle konflikta na Kavkazu: Srbija i Gruzija – uporedna analiza”, Stabilnost i poverenje, konferencija (organizacija: SONS), Novi Sad, Skupština grada, 25. oktobar 2008,

–“Evroatlantske integracije i postkomunističke države”, Konferencija regionalne evroatlantske inicijative, konferencija (organizacija: Centar za politiku i evroatlantsko partnerstvo), Novi Sad, AP Vojvodina, 07. februar 2008,

–“Evroatlantske integracije i Srbija – postoji li alternativa EU?”, Mediji u tranziciji – Srbija na geopolitičkoj karti, tribina (organizacija: Centar za politiku i evroatlantsko partnerstvo, SAJAM, Otpor konsalting), Novi Sad, Novosadski sajam, 09. mart 2007,

–“Problematika granica na Balkanu”, Dijalog o granicama: Francuska, Nemačka, Poljska, Ukrajina, međunarodna konferencija, (organizacija: Časopis JI, Skupština grada Lavova, Fondacija Heinrich Böll), Lavov (Ukrajina), 5-7. juna 1998.