Nagrada NDNV dr Borisu Vargi za interkulturalnost

Godišnja nagrada NDNV-a za izuzetne rezultate u izveštavanju na jezicima nacionalnih manjina i promociju interkulturnosti:

dr BORIS VARGA

OBRAZLOZENJE:

Doktor Boris Varga (Kula, 1975), novinar i politikolog, trenutno direktor Novinsko-izdavačke ustanove „Ruske slovo“, novinarstvom se bavi 20 godina. Teme njegovog užeg interesovanja su međunarodne, sa akcentom na region bivšeg Sovjetskog Saveza, gde je svakako vodeći analitičar u Srbiji a i šire.

Varga svakodnevno piše na rusinskom, ukrajinskom i srpskom jeziku i aktivno se bavi unapređenjem profesionalnih standarda u medijima na rusinskom jeziku.

U svojoj bogatoj novinarskoj karijeru, angažovan je od 2000. godine kao stalni dopisnik za region Zapadnog Balkana za BBC na ukrajinskom jeziku, pisao je za beogradski nedeljnik „Vreme“, kolumnista je portala „Al Jazeera Balkans“, bio je novinar novosadskog „Građanskog lista“ i saradnik je našeg portala „Autonomja“. Pisao je i izveštavao iz 16 država.

Boris Varga je magistrirao je na Lavovskom nacionalnom univerzitetu u Ukrajini, na Fakultetu žurnalistike, na Katedri za međunarodne medije i informacije (2000) i doktorirao na Univerzitetu u Beogradu, na Fakultetu političkih nauka (2012).

Boris Varga je uz sve ovo još i vrsni publicista, autor knjiga i publikacija, pretežno na temu geopolitike, savremenih političkih sistema, ali i proznih tekstova.

Borisa Vargu za godišnju nagradu NDNV-a za izuzetne rezultate u izveštavanju na jezicima nacionalnih manjina i promociju interkulturnosti kandiduje, uz kvalitetan višedecenijski novinarski rad i prepoznatljiovst rukopisa u širem regionu, upravo interkulturalnost koja je izražena u njegovom novinarskom radu, pre svega u insistiranju na demokratskim, građanskim i liberalnim vrednostima u regionu Jugoistočne Evrope, kao i na unapređenju profesionalnog i etičkog nivoa u višejezičkim medijima u Vojvodini i njihovom međusobnom povezivanju.

Obracanje Borisa Varge:

Drage Koleginice i Kolege,

Drugarice i Drugovi,

Hvala Vam na ovoj nagradi za interkulturalnost.

Ona je veoma važna kao podrška za profesionalno samopouzdanje, jer raditi i stvarati između više kultura i jezičkih svetova često izgleda biti na marginama glavnih tokova novinarstva. A, u stvari, to je pozicija sa koje se često lakše uočavaju analogije i razlike. Primećuju se kontrasti i nijanse. Uostalom, lakše je videti grablje na koje svaka od država i svaki od naroda u ovom delu Evrope izgleda više puta uzastopno mora da stane.

U godinama kada se Srednja Evropa povampirila, Jugoistočna Evropa zvecka oružjem i skoro svakodnevno ratuje, a Zapadni Balkan ponovo postaje uzburkan – veliki je izazov, ali pre svega čast – raditi, živeti i družiti se sa vama tu, na geopolitičkom raskršću – u Novom Sadu.

Smrt fašizmu!

Share this post