HR: Tribina “Varljiva demokracija” (FOTO)

05. februar 2015, knjizara Nova, Blaženka Alerić

 

Tribina “Varljiva demokracija”

 

Izvor: http://www.osijek.hr/index.php/cro/Novosti/Tribina-Varljiva-demokracija 

 

U organizaciji Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Gradskoga vijeća Grada Osijeka, Kluba knjižare Nova i Alijanse naučnih kulturnih i humanitarnih djelatnosti Osijek održana je tribina pod nazivom “Varljiva demokracija”.

Riječ je o tribini čiji je naziv vezan uz napore postkomunističkih država za uspostavom demokracije – od konformizma do autokracije, a u kojoj su sudjelovali: dr. sc. Boris Varga, novinar i istraživač iz Novog Sada, prof. dr. sc. Duško Radosavljević, profesor Fakulteta za pravne i poslovne studije iz Novog Sada i dr. sc. Gojko Mišković, publicist i prevoditelj iz Sombora, koji je ujedno bio i moderator tribine. Uvod u temu tribine dao je predsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Gradskoga vijeća Jaroslav Pecnik, a goste je ovom prigodom pozdravio gradonačelnik Osijeka Ivan Vrkić. Promišljanja iznesena od strane sudionika uglavnom se odnose na položaj Hrvatske i ostalih zemalja regije u aktualnom političkom i društvenom okruženju, ali i na sliku međunarodnih odnosa, posebice kada je riječ o Ukrajini, Rusiji, Europskoj uniji i SAD-u.

Share this post